Search through more than a hundred articles on every aspect of User.com

Aneta Koreba
Written by Aneta Koreba

Product event

Czym się różni moduł: produkt od zwykłego eventu?


Czym jest moduł Wyzwalacz eventu produktowego?

Dzięki temu modułowi możesz przechowywać informacje o aktywnościach związanych z produktem, takich jak: dodanie do koszyka, zakup itd. Działanie modułu jest zbliżone do zwykłego eventu, z jedną różnicą:

Informacje o wartościach atrybutów nie są przechowywane w poszczególnych eventach. Jedynie atrybut event_type (w środku modułu produktowego) jest stały, pozostałe aktualizują się wraz ze zmianą wartości atrybutu i przechowywane są w profilu produktu. Takie rozwiązanie jest bardziej wydajne w przypadku obsługi setek eventów jednocześnie. 

Rozwiązanie to nie pozwala na sprawdzenie, jaka była wartość atrybutu w przeszłości - widzimy tylko najnowsze wartości. 

Aby stworzyć asortyment produktów np. w różnym rozmiarze, musimy stworzyć oddzielny profil produktu dla każdego rozmiaru.

Jak używać filtrów wewnątrz modułu?

Przejdź do sekcji People i wybierz Filtry. Na dole listy znajdziesz "Product filters". 

Wybierz odpowiedni rodzaj eventu oraz atrybuty, według których chcesz filtrować.

Jak wysyłać product events?

Aby dowiedzieć się więcej o wysyłaniu eventów o produktach kliknij tutaj.

Categories: